Medische animaties

Vanuit mijn opdrachten voor o.a. Echo Pharmaceuticals (Namisol), Medical Media House en Salveo Pharma heb ik een grote interesse op het (para) Medisch vlak. Naast het feit dat ik voor dit onderwerp ook de nodige illustraties heb gemaakt is het in veel gevallen ook voorgekomen dat er animaties gemaakt moesten worden voor o.a. websites en andere media. Door middel van deze animaties is het mogelijk om op een heldere en duidelijke manier uitleg te geven of zaken inzichtelijk te maken.

Because of my assignments for Echo Pharmaceuticals (Namisol), Medical Media House and Salveo Pharma, I have a great interest in the (para) Medical field. In addition to the fact that I also created numerous illustrations on this subject, in many cases it also occurred that animations had to be created for websites and other media. By creating these animations it is possible explain medical subjects in a clear and clear way.

< Back